Kata Mutiara Bijak Bahasa Sunda

Dalam bahasa sunda kata bijak sering juga disebut pepatah,karena berisikan nasehat nasehat yang baik, dari orang tua terhadap anak anaknya dengan tujuan agar kehidupan yang dijalani berjalan sesuai dengan aturan,namun seiring dengan perkembangan jaman orang sunda saat ini banyak yang tidak tahu arti yang sebenarnya kata kata atau peribahasa sunda yang sering diucapkan orang tua.

Nah untuk itu disini kami akan coba memberikan beberapa contoh Kata Mutiara Bijak Bahasa Sunda yang sering kita dengar dari ucapan orang tua yang isinya tentu merupakan pepatah atau peribahasa yang mana bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan kita.

http://neupak-tarang.blogspot.co.id/

Berikut Kata Kata Pepatah Bijak Bahasa Sunda yang dapat kami sajikan dan mudah mudahan jadi bahan renungan untuk diri kita agar kita menjadi lebih baik :

Salametkeun diri tina kamiskinan jeung kafakiran ku jalan qona’at (ngalap cukup kunu aya)
Jadikeun kahirupan di alam dunia kaya-kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji jalan.
Tong leumpang dina hayang, tong cicing dina embung, Tapi kudu leumpang dina kudu jeung kudu ereun dina ulah
Paribasa, 'sabar oge aya batasna..!'.
Tah eta paribasa teh sok kaluar tina ucapan jelema nu rek nepi kana putus asa..
Saestuna pikeun jelema anu pinuh ku kayakinan tur optimis mah, 'batas kasabaran' teh nyaeta, keberhasilan jeung kemenangan
Emas mah sok diuji, mun perak mah tara dipalire..
Jalma bener pasti bakal meunang ujian jeung cocoba..
Ngored hate nu bala ku jujukutan kama'siatan.., ngababad sadaya reuma kadorakaan, anu nutupan ngahalangan datangna Cahaya kabeneran nu mangrupa Taufik Hidayahna Alloh Taa'la.., malah mandar manah bisa caang narawangan, akar jeung tangkal kaimanan ngarambat sumarambah nyaliara ngahudang awak sangkan milampah ibadah ka Pangeran
Sakapeung hirup teh hayang siga kitu siga kieu kabita ku perkara nu aya di diri batur,  padahal hirup nu sabenernamah hirup nu ayeuna ekeur di jalanan jeung kahirupan nu bakal di sanghareupan
Ulah hariwang dina perkara rizki anu can ka sorang, sabab rizki ti pangeran bakal pegat lamunmah nyawa anu ngancik dina badan ninggalkeun jasadna (maot)
Kabungah dina hirup teh hak pikeun sakabeh jalma tapi teu sakeb jalma bisa meunangkeun kabungah anu saenyana
Karugian pikeun jalma nu dina hirupna ngan saukur mkiran isi beuteung sedengkeun isi hate di popohokeun.
Hirup di dunia kaya kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji jalan, Jero harti kahirupan dunia ngan saukur samentara lain kahirupan nu saenyana
Kahade hirupmah kudu boga mangfaat pikeun batur lain ngamangfaatkeun batur
Hirup teh lir ibarat leumpang nanyak mun geus neupi kana puncak bakal mangih pamandangan nu endah
Urang  salaku jalma kudu bisa pinah cai pinah tampian kacai jadi saleuwi kadarat jadi saleubak
jalma mah kudu apal kana tatakrama.

Semoga Kata Mutiara Bijak Bahasa Sunda diatas berguna dan bermanfaat untuk kehidupan,dan kami mohon maaf jika ada yang kurang pas dari segi bahasa yang kami berikan.